Management ondersteuning nodig?

Interim management

Als katalysator, activator en motivator ondersteunt en begeleidt Tradin voor een langere of kortere periode, bedrijven en organisaties die actief zijn in een innovatief technische omgeving. Met een scherp oog voor de organisatie, omgeving en details. 

Project management

Met Cleantech gerelateerde diensten levert Tradin een bijdrage aan een schonere wereld. Door de prestaties van operationele processen te verbeteren via verhoging van de productiviteit en hergebruik van reststoffen wordt de efficiëntie vergroot.

Spel zonder knikkers?

Corona verandert de wereld, zorgt voor nieuwe condities en zet aan tot nadenken. Stel je leeft in een wereld zonder knikkers, wat is dan de essentie van het (bedrijfs)leven? Kent dit spel totaal nieuwe spelregels en hoe moet ik me hieraan aanpassen? Wegwijzers geven richting.

Over Tradin

Implementaties met schone technologie die bijdragen aan zowel de bedrijfsvoering, de mens als aan het milieu staan voor Tradin in de spotlight. Brandstofcel technologie wint aan interesse. Warmtepompen winnen steeds meer terrein. Industriële restwarmte omzetten in bruikbare energie verhoogd het bedrijfsrendement en verdient zich terug op een acceptabele termijn.

 

Tradin ondersteunt de gedachte, waarbij het gebruik van grondstoffen en energie op een duurzame wijze worden toegepast met het oog op een minimale impact op het milieu. Het efficiënter gebruik van grondstoffen en het recyclen hiervan is voor ons een belangrijk onderdeel. Tradin initiërt projecten en geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarin graag een kans. 

Condities veranderen mede als gevolg van de intrede van Corona. Beweeg in de goede richting. Tradin biedt wegwijzers.