Management ondersteuning nodig?

Interim management

Als katalysator, activator en motivator ondersteunt en begeleidt Tradin voor een langere of kortere periode, bedrijven en organisaties die actief zijn in een innovatief technische omgeving.

Project management

Met Cleantech gerelateerde diensten levert Tradin een bijdrage aan een schonere wereld. Door operationele processen te optimaliseren en hergebruik van reststoffen wordt de efficiëntie vergroot.

Spel zonder knikkers?

Corona verandert de wereld, zorgt voor nieuwe condities en zet aan tot nadenken. Stel je leeft in een wereld zonder knikkers, wat is dan de essentie van het (bedrijfs)leven? Kent dit spel totaal nieuwe spelregels en hoe moet ik me hieraan aanpassen? Wegwijzers geven richting.

Over Tradin

Implementaties met schone technologie die bijdragen aan zowel de bedrijfsvoering, de mens als aan het milieu staan voor Tradin centraal.

 

Tradin ondersteunt de gedachte, waarbij het gebruik van grondstoffen en energie op een duurzame wijze worden toegepast met het oog op een minimale impact op het milieu. Tradin initiërt projecten en geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarin graag een kans. 

Condities veranderen mede als gevolg van de intrede van Corona. Beweeg in de goede richting. Tradin biedt wegwijzers.